Ščitimo otroke pred

nasiljem, izkoriščanjem

in zlorabami

Ščitimo otroke

pred nasiljem

Ščitimo otroke

pred nasiljem

Za vsakega otroka, zaščita


Vsak otrok ima pravico, da je zaščiten pred nasiljem, izkoriščanjem in zlorabami. Kljub temu so mnogi med njimi ujeti v bojne skupine, otroške poroke in otroško delo. A otroci so vedno najprej otroci.


5 min

Na svetu vsakih 5 minut en otrok umre zaradi nasilja.

V letu 2018 ste UNICEF-ovi darovalci pomagali preprečevati nasilje nad otroki in pomagati žrtvam nasilja v154 državah sveta.

  • 4,8 milijona deklic je sodelovalo v intervencijah, ki so naslavljale problematiko otroških porok.
  • 1,7 milijona otrok na begu je bilo udeleženih v programih za zaščito.
  • 2,3 milijona otrok, ki so bili žrtve nasilja, je bilo udeleženih v programih za zdravstveno, socialno in pravno zaščito.
  • 3,6 milijona otrok in mladih v kriznih žariščih je prejelo psihosocialno pomoč.
  • podpora odzivnim službam,

Otroci po svetu so izpostavljeni različnim oblikam nasilja


Mnogi otroci po svetu so izpostavljeni različnim oblikam nasilja, izkoriščanja in zlorab, vključno s spolnimi zlorabami in izkoriščanjem, oboroženim nasiljem, trgovino z ljudmi, otroškim delom, nasiljem na podlagi spola, ustrahovanjem, spletnim ustrahovanjem in nadlegovanjem, nasiljem med tolpami, obrezovanjem genitalij, otroškimi porokami, vzgojo, ki temelji na discipliniranju s fizičnim in emocionalnim nasiljem, in drugimi škodljivimi praksami.


9-letni Diego živi v El Salvadorju, državi z najvišjo stopnjo umorov na svetu. UNICEF-ovi darovalci tu omogočate posebne programe za psihosocialno pomoč otrokom, kot je Diego.

OTROCI NAJ PESTUJEJO IGRAČKE, NE OROŽJA


Na deset tisoče dečkov in deklic je prisiljenih sodelovati z oboroženimi skupinami v kriznih žariščih po vsem svetu. Otroci imajo v oboroženih skupinah različne vloge, med drugim so vojaki, kuharji, nosači, kurirji in vohuni, pa tudi žrtve spolnih zlorab.


Ishmael Beah - nekdanji otrok vojak, danes UNICEF-ov ambasador dobre volje.

OTROCI SO OTROCI, NE ŽENINI IN NEVESTE


Na svetu je 765 milijonov otroških ženinov in nevest. Otroške poroke predstavljajo eno najhujših kršitev otrokovih pravic. Med drugim imajo ti otroci manj možnosti za dokončanje šolanja ter večje tveganje za doživljanje nasilja v družini, najstniške nosečnosti in smrt zaradi zapletov med nosečnostjo ali porodom.


OTROCI SO OTROCI, NE ŽENINI IN NEVESTE
Deklica na fotografiji živi v največjem begunskem taborišču na svetu, v Bangladešu. Deklice so v takem okolju še posebej ranljive, saj so lahko žrtve zgodnjih porok, nasilja in zlorab, velikokrat pa so prisiljene predčasno opustiti šolanje.

OTROCI NAJ DELAJO NA ZNANJU, NE V RUDNIKIH


152 milijonov otrok na svetu je vključenih v otroško delo. To pomeni, da so premladi za delo oz. da so vključeni v nevarne oblike dela, ki lahko ogrožajo njihov fizičen, mentalni in socialni razvoj oz. njihovo izobraževanje.

 

Kako lahko pomagam?


Starši otrok sveta ste glas najranljivejših otrok – tudi tistih, ki jih ogrožajo otroške poroke, rekrutacija v bojne skupine in otroško delo, ter tistih, ki so zaradi konfliktov ali naravnih katastrof prisiljeni zapustiti svoje domove. Otroci so vedno najprej otroci.

Vaša pomoč UNICEF-u med drugim omogoča, da z vladami in parterji sodeluje pri načrtovanju in implementaciji politik, ki sistemsko spreminjajo življena otrok na bolje, ozaveščanju v skupnostih za spremembo norm in vrednot, podpori staršem in skrbnikom ter zagotavlja psihosocialno pomoč in programe za ogrožene otroke.

 
Pomagaj
zaščititi otroke