Ščitimo otroke

pred nasiljem

Ščitimo otroke

pred nasiljem

Ščitimo otroke

pred nasiljem

Kako nasilje vpliva na otroka?


Tragične posledice nasilja vplivajo na vse dejavnosti v otrokovem življenju. Kar je še bolj zaskrbljujoče je, da posledice nasilja občutijo tudi naslednje generacije. Nasilje nad otroci ima resne čustvene in finančne posledice za celotno družbo neke regije ali okolja.

Zadnja Unicefova poročila opozarjajo na rekordno visoko stopnjo nasilja nad otroci. Vsako leto je skoraj milijardo otrok podvrženo fizičnemu nasilju. Natanko 1 od 10 deklet mlajših od 20 let, kar je 120 milijonov deklet, so bile podvržene spolnemu nasilju.

5 min

Vsake 5 minut na svetu umre otrok zaradi nasilja.

Kako UNICEF pomaga zaščititi otroke pred nasiljem?


Nasilje nad dečki in deklicami je mogoče zaustaviti. Unicefovo delo temelji na sedmih strategijah:

  • implementacija in izvajanje zakonodaje,
  • vzpostavljanje norm in vrednot,
  • zagotavljanje varnih okolji,
  • podpora staršem in skrbnikom otrok,
  • zviševanje dohodkov oziroma gospodarstva v regiji,
  • podpora odzivnim službam,
  • izobraževanje.

Otrokom pomagamo tako, da vzpostavljamo službe in storitve za pomoč žrtvam nasilja. Delujemo tudi na državni ravni, tako da sodelujemo z vladami glede sprejemanja in izvajanja primerne zakonodaje.

Kot primer lahko izpostavimo 9 letnega dečka Diega, ki živi v El Salvadorju. El Salvador je država z najvišjo stopnjo umorov na svetu. Unicef, zato v tej državi izvaja program posebne programe namenjene psihosocialni pomoči otrok, ki so izpostavljeni nasilju. Diego obiskuje likovno delavnico, kjer se uči likovne umetnosti in fotografije. Tako je vključen v varno okolje, kjer ima podporo in kjer se dodatno izobražuje.

Pred tem v Diegovi vasi Santo Tomas ni bilo nobenih kulturnih dejavnosti ali krožkov. Diego pravi, da je obiskovanje delavnice pozitivno vplivalo na njegovo samopodobo in samozavest. Želi si, da v El Salvadorju nebi bilo več “otrok ulice”. 9 letni deček pravi, da če bi sam postal predsednik El Salvadorja, bi vzpostavil likovne delavnice, delavnice o fotografiji in filmu in glasbene krožke po celotni državi. Vsem otrokom na svetu, pa bi omogočil zdravje, srečo in izobrazbo.

9 letni deček Diego obiskuje likovno delavnico, ki jo omogoča Unicef v El Salvadorju.

Kako lahko pomagam?


Še vedno so številni otroci žrtve nasilja. Pomagate lahko tako, da se pridružite družini rednih darovalcev in podprete naše delo. Postanite glas otrok.

Trenutno so otroci prisiljeni zapustiti svoje domove in se podati na nevarno pot proti Evropi. Mnogi so izpostavljeni nasilju in zlorabam. Otroci begunci so v prvi vrsti otroci.

 
Pomagaj
zaščititi otroke