UNICEF-ova pomoč na območju Hrvaške, ki so ga prizadeli potresi, v polnem teku

UNICEF-ova pomoč na območju Hrvaške, ki so ga prizadeli potresi, v polnem teku

Organizacija in razdeljevanje humanitarne pomoči otrokom in njihovim družinam na Hrvaškem, ki so jih močno prizadeli nedavni potresi, je v polnem teku. Potrebe po pomoči so in bodo tudi v prihodnje velike, obnova območja bo dolgotrajna, zato se akcija zbiranja finančnih sredstev nadaljuje. UNICEF Slovenija se zahvaljuje srčnim darovalcem za neprecenljivo pomoč.

UNICEF je že v prvih dneh na prizadeta območja dostavil 13,5 tone velikih zaščitnih nepremočljivih ponjav (2.400 kosov) za zaščito poškodovanih družinskih domov in javnih objektov pred dežjem in snegom. V pripravi je velika pošiljka higienskih potrebščin, ki bodo razdeljene med najranljivejše prebivalce.

Priskrbel je tudi sanitarne kontejnerje, prilagojene otrokom in invalidom, in jih podaril hrvaškemu Rdečemu križu in štabu civilne zaščite,  pa tudi premične stebre za osvetlitev večjih površin v primeru izpada električne energije. V sodelovanju z Ministrstvom za delo, pokojninski sistem, družino in socialno politiko je zagotovil zaščitno medicinsko opremo – (25.000 kom.) ustanovam v sistemu socialnega varstva po vsej Hrvaški. Oprema je prispela tudi v Sisaško-moslavačko županijo.

Zaščita otrok
UNICEF bo v sodelovanju s partnerskimi organizacijami zagotovil mobilne ekipe strokovnjakov za psihosocialno podporo otrokom in družinam na območju Gline, Petrinje in Siska in organiziral varne prostore za igro. Tovrstne dejavnosti otrokom povrnejo občutek normalnosti in omogočajo učenje ter igro. Zagotovil bo tudi posebne komplete za učenje in igranje, posebej razvite za krizne situacije, z izobraževalnimi gradivi za otroke, stare od 0 do 8 let.

Potrebe bodo dolgoročne, zato bo UNICEF zagotavljal pomoč in podporo otrokom in družinam vse dokler bo potrebno. Prizadeval si bo za čimprejšnjo vrnitev v normalnost in dnevno rutino, pomagal premagati travme z nudenjem psihosocialne podpore,otrokom vračal veselje skozi igro v posebnih varnih prostorih in z drugimi ukrepi. Vladi in lokalnim oblastem bo pomagal pri zagotavljanju nadaljevanja kakovostnega izobraževanja za otroke ter vzpostavitvi zdravstvenega in socialnega varstva za najranljivejše otroke ter mladino v Sisaško-moslovački županiji.

UNICEF-ova akcija zbiranja finančnih sredstev se nadaljuje

Vse finančne donacije so v tem trenutku neprecenljive, saj omogočajo, da nadaljujemo z našim delom in na terenu zagotavljamo natančno tiste stvari, ki jih v kriznih razmerah otroci najbolj potrebujejo. UNICEF bo z donacijami zagotovil higienske potrebščine in zaščitno opremo, psihosocialno pomoč otrokom in staršem, v nadaljevanju pa tudi podporo vrtcem in šolam, podporo zdravstvenim ustanovam in socialnim službam. 

Otroci na Hrvaškem nujno potrebujejo našo pomoč.