STARŠI OTROK SVETA REŠUJEJO OTROŠKA ŽIVEJENJA PO VSEM SVETU


47%

Tudi s pomočjo UNICEF-ovih darovalcev se je od leta 2000 umrljivost med otroki, mlajšimi od 5 let, zaradi pljučnice zmanjšala za 47 %.

Pogosta vprašanja