Čista pitna voda

za vsakega otroka

Čista pitna voda za vsakega otroka

Čista pitna voda za vsakega otroka

VSAK DAN VEČ KOT 800 OTROK UMRE ZARADI BOLEZNI, KI SO POSLEDICA ONESNAŽENE VODE, NEUSTREZNIH SANITARIJ IN SLABE HIGIENE


Otroci v državah v razvoju so izpostavljeni smrtonosnim boleznim, ker nimajo osnovnih potrebščin, kot so sanitarij in čista pitna voda.

Vsako leto bolezni kot so driska, kolera in tifus končajo življenja milijonih otrok. Pomanjkanje vode in bolezni, ki so povezane z onesnaženo vodo so eden od največjih vzrokov za umiranje otrok do petega leta. Leta 2015 je več kot 300.000 otrok, mlajših od 5 let, umrlo zaradi diarejskih bolezni, povezanih z omejenim dostopom do čiste pitne vode, ustreznih sanitarij in higiene – to pomeni več kot 800 otrok na dan.

Onesnažena voda in slabi higienski standardi, pa ne prizadenejo samo zdravja otrok. Mnogo otroci, še posebej deklice, velikokrat ne obiskujejo šole, saj morajo dnevno hoditi več ur po vodo za svojo družino ali skupnost.

Zagotavljanje čiste pitne vode v težko dostopni vasi v Južnem Sudanu.

Pomagamo številnim otrokom, da imajo dostop do čiste pitne vode


Naše ekipe strokovnjakov za pitno vodo, higieno in sanitarije so prisotne v več kot 100 državah po vsem svetu. Njihova naloga je omogočiti otrokom dostop do neoporečne vode, tako da vzdržujejo vodna omrežja in vodne vire v šolah in skupnostih. Prav tako je njihova naloga, da ozaveščajo starše in otroke o pomembnosti higiene in umivanja rok.

V času naravnih katastrof ali vojne zagotavljamo nujno pomoč državam in skupnostim, katere so ostale brez pitne vode in jih ogroža širjenje smrtonosnih bolezni.

Samo lansko leto smo z vašo podporo omogočili 14 milijonom ljudi dostop do čiste pitne vode in 11 milijonom ljudi dostop do osnovnih higienskih pripomočkov ter sanitarij.

14 mio

V letu 2016 smo pomagali več kot 14 milijonom ljudi tako, da smo jim omogočili dostop do čiste pitne vode.

POMAGAJ ZAŠČITITI OTROKE

POMAGAJ ZAŠČITITI OTROKE